Home

फीडबॅक फॉर्म

पेशंटचे नाव *

मोबाईल *

खूप छान(8-10) समाधानकारक(4-7) असमाधानकारक(0-3)
अ.क्र. प्रश्न
1 तुमचे ब्लड तपासणीसाठी घेतांना काळजीपूर्वक घेतले का?
गुण  
   
2 डॉक्टरांनी दिलेल्या टेस्टनुसार टेस्ट केल्या आहेत का?
हो   नाही 
   
3 टेस्टचे दर तुम्ही विचारल्यास तुम्हाला सांगितले का?
हो   नाही 
   
4 रिपोर्ट सांगितलेल्या वेळेत मिळाले का?
हो   नाही 
   
5 एकूणच आपल्याला सुर्याज डायग्नोस्टिक ची सेवा कशी वाटली?
गुण  
   

आम्ही आपल्या सेवेसाठी आणखी काय करू शकतो?